محرمانه های سفر بشار اسد

1,372
روزنامه صبح نو
روزنامه صبح نو 195 دنبال‌ کننده

صبح دوشنبه ششم اسفند، تهران یک مهمان خاص داشت که با اسکورتی کوچک و بدون تشریفات فرودگاه مهرآباد را به مقصد ساختمانی در مرکز شهر ترک کرد