روحانی با وعده 100 روزه و برنامه چهار ساله آمد!

2,958

روحانی در پایان ضبط برنامه خود در استودیوی سیما: نخستین برنامه ای که در صد روز انجام خواهد شد و نهایی خواهیم کرد برنامه ای تحت عنوان کارورزی است که مخفف آن کاج است.

کلاکت
کلاکت 10.5 هزار دنبال کننده
خیبری

خیبری

2 سال پیش
گویند روزی مردی اهل بزم و طرب با رفقای نااهل خویش قصد زنا کرد ؛ چون نوبت به اورسید به زن گفت من از خدای خود شرم دارم ...و از همراهانم نیز می ترسم ، ۱۰ سکه به تو میدم تو به آنها بگو او نیز چنین کرد؛جواب داد من نیز از خدای خود هراس دارم که برای ۱۰ سکه "دروغ"بگویم...
dj

dj

2 سال پیش
حیف پینوکیو نیست این... بس نبود چهار سال هیچ کار نکردن؟بس نبود این همه بیخیال بودن وزیرات؟ وزیر صنعت مفنگی چکار کرد؟جز اینکه همه محکوم به ضد اتقلاب کرد اگر لگن نخرن. اون آخوندی که بدن دست من گردنش رو میزنم. مرتیکه با همه دعوا داره. چه غلطی کردن تو این چند سال جز گرونی و تورم
ghodrati

ghodrati

2 سال پیش
خیلی پُر رویه شما دوره دومته بگو تو 4 سال گذشته چی گار گردی؟ آینده پیش کش
روووووحانی

روووووحانی

2 سال پیش
و روحانی راست راست در چشم مردم نگاه کرد و گفت ...