متن، دکلمه عاشقانه فوق العاده زیبا زبان کلمات

685
نویسنده: مرضیه رضائی گوینده: محدثه عزت پور تهیه و پخش از انجمن فرهنگی ، ادبی پاراگراف آموزش رایگان داستان نویسی و متن ادبی @forum_paragraph
pixel