کارگاه عملی مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات-رضا آتش فراز

301
مدیریت پروژه 7 دنبال‌ کننده
معرفی کارگاه عملی مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه - مدرس: رضا آتش فراز-www.atashfaraz.com
pixel