ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

PPI vs DPI - Explained Properly (at last!)

150
مجله چاپ 52 دنبال‌ کننده
This tutorial clearly and properly explains the relationship between image resolution in pixels per inch (ppi) and print resolution in dots per inch (dpi).
مجله چاپ 52 دنبال کننده
pixel