تعمیرات موبایل-تعویض سوکت شارژسامسونگ

3,089

برای یادگیری مطالب بیشتر در زمینه الکترونیک و تعمیرات الکترونیک به سایت http://electrohosh.ir مراجعه نمایید. در این فیلم آموزشی نحوی تعویض سوکت شارژ گوشی سامسونگ را یاد خواهید گرفت. از ابزار و تکنیک های خاص تعمیراتی استفاده شده است استفاده از ورق آلومینیومی برای کاهش گرمای برد و عدم گرما دیدن سایر قطعات موبایل لحیم کاری پایه ها قبل از جای گذاری استفاده از سیم vkبرای برداشتن لحیم اضافی

الکتروهوش
الکتروهوش 55 دنبال کننده