تجربه دکتر ثریا بختیاری از آکادمی تحلیل آماری ایران

183

خانم دکتر بختیاری دارای دکتری مدیریت بازاریابی و مدیر عامل شرکتی است که در زمینه ارائه مشاوره های مدیریتی و تحقیقات بازار در استان مرکزی فعالیت دارند. خانم دکتر توانایی بسیار بالایی در تحلیل های کیفی و کمی در حوزه مدیریت و بازاریابی دارند و بهترین مرجع ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی در استان مرکزی و دیگر استان ها است. برای کسب اطلاعات ایشان تماس با آکادمی: www.analysisacademy.com