معرفی ایستگاه نوآوری رشت

107
ایده کست 66 دنبال‌ کننده
در این قسمت به شهر زیبای رشت سفر کردیم و با یکی از فضا‌های کار اشتراکی در این شهر یعنی ایستگاه نوآوری آشنا شدیم.
ایده کست 66 دنبال کننده
pixel