رنه دکارت و تفکر عقل گرایی و تجربه گرایی

247

بسم الله الرحمن الرحیم .با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. کلیپی که مشاهده میکنید در مورد رنه دکارت فیلسوف فرانسوی است. فیلسوفانی که مفتیان (وهابیون) نظام مدرنیته غرب هستند.

pixel