شماره های مخصوصی که برای بازیکنان بایگانی شدند

560
بازیکنان بزرگی که در تیم های باشگاهی خود باعث بایگانی شدن عدد پیراهن خود شدند.
کلاکت اسپرت 11.4 هزار دنبال کننده
pixel