وبینار روانشناسی کمال از دیدگاه مثنوی- دکتر رضا اسدپور استادیار دانشگاه

58
وبیناز روانشناسی کمال از دیدگاه مثنوی با تدریس دکتر رضا اسدپور توسط انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و معاونت علمی برگزار گردید. روانشناسی روانشناسی کمال کمال در عرفان انسان کامل مثنوی معنوی نکات روان‌شناختی در مثنوی کمال در سه حکایت برگزیده دفتر اول مثنوی حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک تفسیر جهاد اکبر حکایت مسابقه نقاشی رومیان و چینیان موانع کمال و راه های رسیدن به کمال نیایش پایانی
pixel