دانلود دوره Windows Server 2019 - کانال سرویس طولانی مدت در مقابل نسخه های ...

67

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-windows-server-2019-essential-training/