دکتر رضاعلی نوروزی: رابطه اثربخش با بچه ها«۳»

16
دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، مشاور و مدرس دوره های هوش هیجانی و استعدادیابی درباره فرایند یادگیری در رابطه با فرزندان میگوید.
pixel