فرش هوشمند

545
کامپیوتر صدرا پیشگام در امر تکنولوژی های نوین آموزشی با ما در تماس باشید: 051-37024 داخلی 136
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel