بلایی که راننده دیوانه پس از مصرف مواد مخدر بر سر موتورسوار آورد!

794
یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.6 هزاردنبال‌ کننده

راننده اوکراینی یک خودرو که پس از استعمال مواد مخدر حالت طبیعی نداشت، به یک موتورسیکلت حمله‌ور شد و پس از واژگون شدن موتور، همچنان به حرکتش ادامه داد.موتورسوار جوان در این حادثه به شدت آسیب دید.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.6 هزار دنبال کننده