دفاع به سبک بنی صدر/مجموعه کلیپ های معاونت سیاسی سپاه

1,173

بنی صدر بعنوان فرمانده کل قوا در روزهای آغازین جنگ، روش اشکانی ها را در جنگیدن انتخاب کرد که زمین بدهد و زمان بگیرد! مساله ای که محور مقاومت آن را قبول نکرد!