واکسیناسیون سربازان

138
تلاش فرماندهان ارتش برای فراهم نمودن مکانی عاری از کرونا برای سربازان مراکز نظامی همچنان امن‌ترین مکان‌ها در مقابله با کرونا هستند #واکسن #واکسیناسیون #کرونا #سربازان #سلامت_سربازان #سرباز #واکسیناسیون_سربازان #واکسیناسیون_سرباز #کرونا #ارتش #سربازی #سربازان #واکسن_سربازان #ازسربازی_بگو #از_سربازی_بگو
pixel