داغترین‌ها: #Copa America 2019

خواسته هایم را جذب می کنم ( کلیپ استوری انگیزشی )

1,579

ویدئو متن کوتاه از جملات انگیزشی جذبی و تاکیدی مثبت

قدرت تلقین
قدرت تلقین 2 دنبال کننده