سیستم کنترل ربات با حرکات بدن بدون سنسور

764

این سیستم کنترلی برای ربات های صنعتی در حال تحقیق و توسعه است. همانطور که در تصویر میبینید، ربات بازو با حرکت فیزکی دست انسان جابجا میشود. https://Digispark.ir

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده