رانندگی با خودرو هوشمند الکتریکی ساخت ایران

2,722

جمشید آرین اصل ایده پرداز، محقق، مخترع و بنیانگذار سیستم های حمل و نقل و انرژی های پاک پایدار