صحنه هایی از ورود آزادگان بهبهان

96
انتشار برای اولین بار؛ صحنه هایی از ورود آزادگان سرافراز دفاع مقدس به شهرستان بهبهان (تابستان 1369)
کوچه شهید 3 دنبال کننده
pixel