آموزش حرکت بدنسازی - گرفتگی عمودی پا

419
گرفتگی عمودی پا: این تمرین برای تقویت ناحیه فوقانی عضلات شکم مؤثر است.
pixel