آموزش حضور در کلاس آنلاین

1,848
با توجه به شیوع ویروس کرونا ما آموزش را تعطیل نکردیم و از روش های مختلف آموزش آنلاین شرایط را مهیا می کنیم تا وقفه ای در آموزش دانش آموزان عزیز رخ ندهد.
pixel