دانشمند - ما ایرونیها ادعامون لایه اوزون جرّ داده

2,374

سخنرانی طوفانی حاج آقا دانشمند: ما ایرونیها ادعامون لایه اوزون جرّ داده! فقط دلمون خوشه به مسلمانیمون! ما شیعه ایم و اینقدر به هم خیانت می کنیم!!

لوحینه
لوحینه 312 دنبال کننده