گفتگو کامران شیردل با امیر شبگیر-قسمت پنجم

469

توضیحات استاد کامران شیردل درباره ساخت فیلم مستند «قلعه» و آشنایی با کاوه گلستان

مانکن - قسمت 14
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 14