داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

نقالی ؛ کاری از انجمن ادبی دبیرستان دانش قلهک

2,113
یکی از فعالیت های انجمن ادبی دبیرستان دانش قلهک زمینه سازی در جهت هنرهای نمایشی از جمله نقالی بوده است .در جشن یلدا " نقالی " تاثیر خاصی در بینندگان ایجاد کرد .
pixel