مسابقه پرنده باش - چهارشنبه سوری (طنز برنده باش)

1,896