تقدیم به داداش مرتضی عام ^_^

1,037

اوهـــوم کــاشــکــی داداش واقعـــیم بودی هــــعی °_^ مــرسی که هستی داداشیییییی

نگار

1 هفته پیش
دنبال به دنبال

❇::...MORTEZA...::❇

1 هفته پیش
مرسی خوشگل داداش❤ داداش دورت بگرده♥
✳♪~follow = follow~ (: I am first lisa ♪ (:✳ خـــــودا نکنه °_^ .... داداشیع وظیفم بــود
pixel