طبق قرآن باطن بعضی اعمال انسان آتشی است که در وجودش سرپوشیده هست.

60
یس.
یس. 22 دنبال‌ کننده

((عَلَیْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ)) آیه 20 سوره بلد

یس.
یس. 22 دنبال کننده