اموزش کامل پرورش بلدرچین گوشتی وصحرایی وتخمی

1,877
ویدئو مد نظر در مورد آشنایی بلدرچین ها تهیه و تدوین گردیده است. بلدرچین به گروه بزرگی شامل چندین سرده از پرندگان کوچک از راسته ماکیان سانان گفته می شود. این پرندگان شناخته شده ترین گونه های راستهٔ ماکیان سانان هستند. آن ها به دو بخش بلدرچین های بر جدید و بلدرچین های بر قدیم تقسیم می شوند.
pixel