کشف فرصت، خلق ثروت؛ با ایجاد کارآفرینی و ارزش افرینی

674
در محل اتاق بازرگانی زنجان با تدریس اقای باران دوست
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 59 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
pixel