روحانیون شیعه برای جذب جوانان به موسیقی رپ روی آوردند

204
گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزاردنبال‌ کننده

مسلمانان شیعه رؤسای مذاهب به منظور رسیدن به جوانان. A # Shiit # روحانیون مسلمان در الدینیه مراسم مذهبی را به صدای Mahdawi #rap می دهند تا عراقی های جوان بیشتری را برای حضور در مراسم به ارمغان بیاورند!A #Shiite #Muslim cleric in Al Diwaniyah delivers religious rituals to the sound of ‘Mahdawi’ #rap to get more young Iraqis to attend ceremonies!

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده