نشست "مواجهه موثر با چالش‌های اجتماعی؛ نظام مشارکت اجتماعی"

21
نشست "مواجهه موثر با چالش‌های اجتماعی؛ نظام مشارکت اجتماعی" چهارمین نشست از مجموعه نشست " واکنش ما به چالش‌های اجتماعی" با مقصود فراستخواه روز دوشنبه 7 بهمن 1398 در مؤسسه رحمان برگزار شد.
pixel