خم لامل نمای کرتین وال:شرکت سالکو

786

خم لامن کرتین وال: در روش اجرای نمای کرتین وال برای طرح های معماری که قسمتی از نما دارای خم و قوس است از دستگاه های خم برای خم کاری لامن های کرتین وال استفاده می¬شود. خدمات خم و قوس در شرکت سالکو شماره تماس: 02140880760

شرکت سالکو
شرکت سالکو 4 دنبال کننده