تنگه زیبای چاهکوه قشم

3,121

در۹۰ کیلومتری شهر قشم تنگه زیبا و سحرانگیز چاهکوه قرار گرفته است.این تنگه در نزدیکی روستای چاهوی شرقی است .فرسایش و بارندگیهای شدید و نادر عامل اصلی شکل گیری این تنگه است.چون این تنگه در برابر آب غیر قابل نفوذ بوده است جاری شدن آب باران درآن باعث فرسایش شده است.

pixel