محاسبات عددی. ادامه مشتق گیری عددی.

311
علیرضا پوحسنی 274 دنبال‌ کننده
ضمن یادآوری نحوه تقریب زدن مشتق یک تابع توسط چندجمله ای درون یاب آن، نکات تکمیلی بیان شده و به بحث و سوال مطرح شده در انتهای ویدئوی قبلی این مبحث، پاسخ شایسته ای داده می شود.
pixel