داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نشست نقد دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران (1)

101
اولین نشست از مجموعه نشست‌های "بررسی مقالات دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران" توسط موسسه رحمان با همکاریِ دانشگاه خوارزمی رحمان برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر غلامرضا غفاری و دکتر رضا صفری شالی به بررسی و تحلیل دومین بخش از کتاب "همبستگی اجتماعی و نابرابری، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396" پرداخته و به طور مشخص دو مقاله‌ی "روند تحول سرمایه اجتماعی در ایران از 1385 تا 1395" به قلم میرطاهر موسوی و فائزه جغتایی و "نهادهای مدنی و همبستگی اجتماعی" به قلم آرمان ذاکری، موضوع اصلی این نشست بود.
pixel