hadipiri66

hadipiri66

1 سال پیش
نگفتین برا کجا خوبه
ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ این حرکت رو به ورزشکارا توصیه نمیکنیم چون خطرناک هست اما عضلاتی که به خوبی در حال تقویت شدن هستند قسمت پشتی سرشانه ، قسمت میانی ذوزنقه ای و قسمت میانی پشتی بزرگ هستند به اضافه دو سر بازویی