فلسفه نماز

185

فلسفه نماز - سخنرانی استاد علی اکبر خانجانی - دانلود تمامی کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net ------------------- پرستش،نیایش،راز و نیاز،عشق،محبت،تسبیح،ایمان قلبی،دیدار با خدا،دعا،