نظریه ی تحلیلی اعداد. بخش اول. درس اول

166

آموزش درس نظریه ی تحلیلی اعداد توسط دکتر ابراهیمی. برای دریافت مجموعه ی کامل این درس با شماره ی 09120927021 تماس بگیرید. این مجموعه به محققان و افرادی که قصد دارند مقاله بنویسند توصیه می شود.

pixel