فیلم طرز کار چیلر جذبی

797
در این ویدئو شماتیک نحوه کارکرد و طرز کار چیلر های جذبی یا ابزوربشن بصورت ساده قابل مشاهده است.
دیرین دیرین - قسمت 1: گودزیلا
%98
کارگردان: علی درخشی مدت زمان: 26 دقیقه
دیرین دیرین - قسمت 1: گودزیلا
pixel