بچه ها شهدا

309
روز اول مهر بود ، به نظرتون بعد از مدرسه کی میاد دانبال بچه های شهدا ، بعدش کی بغل میکنن؟ شایدم میررن گلزار شهدا
pixel