چرا جان اسنو شانس اصلی کسب تاج و تخت است؟

13,300

زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: این ویدیو با بررسی شواهد موجود در سریال احتمال رسیدن جان اسنو به تاج و تخت را بیش تر از بقیه می داند

آرت تاکس
آرت تاکس 1.8 هزار دنبال کننده
nastaran

nastaran

1 ماه پیش
ف