ایجاد امکان رقابت منصفانه و تولید ثروت، راه حل اصلی است

3,651
عباس آخوندی 254 دنبال‌ کننده
اكنون با تعيين اهميت و مختصات بحث عدالت و نشان دادن انحراف مفهومي عدالت به احسان و نيكوكاري و شناخت موانع تاريخي ساختاري استبداد و فقر در برقراري عدالت مي توان پرتو دقيقي بر مفهوم عدالت انداخت تا راه را براي مطالبه آن نشان داد. مبناي عدالت يك امر حقوقي است و نه صرفا اخلاقي؛ مبنايي كه طرفين يك ديگر را به عنوان شخص برابر به رسميت بشناسند تا وارد يك رقابت منصفانه شوند. براي عدالت مي بايست در پي ساز و كار رقابتي منصفانه بود. در حالي كه روندهاي اجرايي بالعكس عادت كرده اند كه ساز و كار رقابتي منصفانه را به ساز و كار حمايتي-رانتي تبديل كنند. در چنين ساز و كارهايي دولت نقش خادم به خود مي گيرد و مردم را در نقش مخدوم جا مي اندازد كه از اساس رابطه اي ناعادلانه و نابرابر است و دولت را پيشاپيش ارباب مردم نموده است. در حالي كه در ساز و كار رقابتي منصفانه دولت در نقش داور و مردم در نقش كنش گرند و حمايت در راستاي تقويت كنش گري اقشار ضعيف براي ورود به رقابت است. مطالبه همگاني عدالت مي بايست در راستاي تقويت رقابت منصفانه باشد كه به نوبه خود مطالبه تقويت كنش گري نيز هست.
عباس آخوندی 254 دنبال کننده
pixel