شکوه تخت جمشید - پارت چهارم

1,865
تاریخ باشکوه تخت جمشید، این بنای پارسیان. مشاهده ی پارت اول: https://www.aparat.com/v/q18aC مشاهده ی پارت دوم: https://www.aparat.com/v/3l6OH مشاهده ی پارت سوم: https://www.aparat.com/v/4KVEn
pixel