برجک متحرک

134
برجک متحرک یک سیستم مناسب جهت ایجاد دسترسی در ارتفاع در پروژه های صنعتی و ساختمانی می‌باشد. به عنوان مثال جهت دسترسی در سقف های بلند مانند سقف سوله می توان از برجک متحرک استفاده نمود.
pixel