دستان مهربان زنان سرپرست خانوار چرخ نان آوری خانواده را

225

با وجود خشك سالی و از دست رفتن هزاران نفر از نخل های قلعه گنج دستان مهربان زنان سرپرست خانوار چرخ نان آوری خانواده را میگرداند #بنیاد_علوی

roshangari@
roshangari@ 1.4 هزار دنبال کننده