بازشکاری و مزاحم

302

بازشکاری پس از شکار یک کبوتر با دو مزاحم مواجهه میشود درحالی که کبوتر را به چنگال گرفته با دو مزاحم نیز درگیر است به این کلیپ نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده