ملودایو: آلبوم جدید امینم (موسیقی متن فیلم ونوم)

5,911
عرضه ی آلبوم جدید امینم Eminem با نام Kamikaze در چند روز گذشته همه را غافلگیر کرده است، نکته ی جالب اینکه آلبوم جدید امینم Kamikaze آهنگ تازه ی این رپر امریکایی که برای موسیقی متن فیلم ونوم Venom مورد استفاده قرار گرفته است را نیز در بر می گیرد. اطلاعات بیشتر در سایت ملودایو: http://www.melodive.com/Blog/Article/87
pixel