آرامش ذهن و ریشه کنی افکار منفی

422

برای اینکه از نظر مالی ، عاطفی ، شخصی و هدفمندی پیشرف کنید باید قادر باشد ذهنی آرام و آگاه داشته باشید . با توجه به شرایط استرس زا و مشکلات عاطفی و اقتصادی و اجتماعی گاهی اوقات غیر ممکن به نظر میاد ! شاید حق با شما باشه اما اگر واقعیت خلاف تصور شما باشه چطور؟ سخنران و مشاور انگیزشی و الهام بخشی بهروز بیات